Gobbatto Don Ennio

Don
Ennio
Gobbatto
Codroipo
25-11-1961
25-09-1994
Rev. mo