Causero Mons. Diego

Mons.
Diego
Causero
Moimacco
13-01-1940
06-01-1993
0432 722037
S.E.